Przédnô starna

Witôj w Wikisłowôrzu!

Ùdba na mô za zgrôw ùsadzenié kaszëbsczi wersëji nôwikszégò wielemòwnégò słowarza - Wikisłowarza. Kòżdi mòże sã do nas przëłączëc - téż ë , bez niżódnëch fòrmalnotów mòżesz dodawac ë mòdifikòwac artikle. Dopùscënk do Wikisłowarza je wedle reglów Licencëji Wòlny Dokùmentacëji GNU.

Ò Wikisłowôrzu

Wikisłowôrz mô za zgrôw bëc sparłãczenim słowôrza wszëtczé jãzëczi swiatakaszëbsczi jãzëk ze słowôrzama synonimów, słowôrzama etimòlogicznëma, òrtograficznëma, fleksëjnëma, frazeòlogicznëma, słowôrzama mionów, swòjëch mionów, skrodzënów, przëpowiôstków, ë tak dali,... To je wszëtkò w jednym.

A wszëtczé òbjasnienia... pò kaszëbskù!

Wëdowiédzô

Baro wiele je jesz do zrobieniégò. Pòmòżë nama dali rozwijac słowôrz. Rôczimë!

Nowé słowa wpisëjemë wedle szablonë słowò.

Indeksë słów
Dotądka òpisóné je wszëtczégò 1527 słów w 74 jãzëkach.

A a B b C c D d E e F f G g H h I i J j K k L l M m N n O o P p Q q R r S s T t U u V v W w X x Y y Z z

  

Α–Ω α–ω А–Я а–я א–ת ﺍ–ﻱ अ–ह অ–ঢ় ก–ฮ あ–ん ア–ン 一–广–火–羊–酉–龠 가–힣

Przeczëtôj w jinszim jãzëkù